3,430,000 VNĐ
Model: SHP-315 Loại: Quạt hút gió nối ống Tốc độ : 2.500 rpm /1 tốc độ. Công suất : 280W –...
2,580,000 VNĐ
Model: SHP-250TS Loại: Quạt hút gió nối ống Tốc độ : 2.500 rpm /2 tốc độ. Công suất : 175W –...
2,500,000 VNĐ
Model: SHP-250 Loại: Quạt hút gió nối ống Tốc độ : 2.500 rpm /1 tốc độ. Công suất : 175W –...
1,650,000 VNĐ
Model: SHP-200TS Loại: Quạt hút gió nối ống Tốc độ : 2.200/2.550 rpm /1 tốc độ. Công suất : 130W –...
1,500,000 VNĐ
Model: SHP-200 Loại: Quạt hút gió nối ống Tốc độ : 2.200/2.550 rpm /1 tốc độ. Công suất : 130W –...
1,340,000 VNĐ
Model: SHP-160TS Loại: Quạt hút gió nối ống Tốc độ : 2.200/2.550 rpm /1 tốc độ. Công suất : 75W –...
1,170,000 VNĐ
Model: SHP-160 Loại: Quạt hút gió nối ống Tốc độ : 2.550 rpm /1 tốc độ. Công suất : 75W –...
1,280,000 VNĐ
Model: SHP-150TS Loại: Quạt hút gió nối ống Tốc độ : 2.200/2.550 rpm /2 tốc độ. Công suất : 75W –...
1,100,000 VNĐ
Model: SHP-150Loại: Quạt hút gió nối ốngTốc độ : 2.550 rpm /1 tốc độ.Công suất : 75W – 220V/50HzLưu...
1,110,000 VNĐ
Model: SHP 125TS Tốc độ : 2.550 rpm /1 tốc độ. Công suất : 45W – 220V/50Hz Lưu lượng gió : 310...
1,050,000 VNĐ
Model: SHP 125 Tốc độ : 2.550 rpm /1 tốc độ. Công suất : 45W – 220V/50Hz Lưu lượng gió : 310...
1,050,000 VNĐ
Model: SHP 100TS Tốc độ : 2.200/2.550 rpm /2 tốc độ. Công suất : 45W – 220V/50Hz Lưu lượng gió :...
820,000 VNĐ
Model: SHP 100 Tốc độ : 2.550 rpm /1 tốc độ. Công suất : 45W – 220V/50Hz Lưu lượng gió : 310...
720,000 VNĐ
Model: SHP 75Tốc độ : 2.380 rpm /1 tốc độ.Công suất : 35W – 220V/50HzLưu lượng gió : 220 m3/hÁp...

0978.523.283